J.B. De Liefde; The Beggars, or the Founders of the Dutch Republic.

Trevor Nevitt-Dupuy: The military life of Abraham Lincoln

Jan Feith/Siegfried Granaat; Uit tijden van oorlogswinst

Op reis en aan tafel met Katherine van Kleef 1417-1476.

Signal; 5-delige serie propaganda Duitse Wehrmacht.

Jonathan I.Israel; De republiek 1477-1806, 2-delig.

J.Hoffenaar-B.Schoenmaker: Met de blik naar het Oosten, Koninklijke landmacht 1945-1990

De Prins; ingebonden tijdschrift 3 juli 1915-eind Juli 1916

A.van Duivenboden e.a. : 7-10-1946, Waarom?

Piet de Rooy: Waakzaam in Amsterdam, hoofdstad en politie vanaf 1275.

Joost Jonker-Jan Luiten van Zanden; A history of Royal Dutch Shell.

Wim Willems e.a. ; Uit Indie geboren; 4 eeuwen familiegeschiedenis.

52 ingebonden afleveringen; weerzien met Indie .

A.J.Landaal; Pro Patria 1672-1948; van studentenvendel tot studentencommando.

J.Jongejans; Ons mooi Indie : uit Dajakland.

A.M.Brouwer,redactie: Tussen sawah´s en bergen; het leven van de soldaat in de tijgerbrigade

H.C.Zentgraaff : Atjeh

Het Rotterdamsch studenten corps 1913-1988/ 1913-1993 2 delen.

De duizelingwekkende jaren. Philipp Blom

J.R.Jones : The Anglo-Dutch Wars of the Seventeenth Century

Rudolph Rittmeyer: Seekriege und Seekriegswesen in ihrer weltgeschichtlichen Entwicklung.

Atlas van tropisch Nederland 1938

Koninklijke fabrieken C.J.van Houten & Zoon n.v. Weesp

G.F.Colewczynski: De Polen van Driel

Dr. G.A.Kooy : Het echec van een ' volkse ' beweging

A.E.Ailly : Catalogus van Amsterdamsche plattegronden 1934

G.Borchling & R.Muurs: Die Friesen.

L.Naintre,C.Oddenino,M.Laurens: La pêche en mer ( de zee-visserij )

Joachim Lelewel : Geographie du Mooyen Age .

C.M.Pasteur-van Swieten: het babyboek voor de huisvrouw in ned. Indie

J.A.Loeber Jr : techniek en sierkunst in den Indischen archipel ; het schelpen- en kralenwerk

Sedjarah revolusi indonesia

Jappenspiegel; politieke cartoons 1945.

W.Fruin Mees : geschiedenis van Java ; deel 1 : hindoetijdperk.Deel 2 ; De mohammedaansche rijken.

W.Fruin Mees : geschiedenis van Java ; deel 1 : hindoetijdperk.Deel 2 ; De mohammedaansche rijken.

Oost-Java; gedenkboek der 4e infanterie-brigade.

Rob Nieuwenhuys; Oost-indische spiegel

L.W.G. van de Vrande: Ons groot avontuur.

E.C.Backer Dirks : de Gouvernements marine in het voormalig Nederlands-Indie 1861-1949, deel II

J.Bastin and B.Brommer : nineteenth Century prints and illustrated books of Indonesia

H.L.Wesseling ; de man die nee zei,Charles de Gaulle 1890-1970.

Wim Blockmans/Peter Hoppenbrouwers : Eeeuwen des onderscheids ; een geschiedenis van middeleeuws Europa.

Dr.Jane de Jongh : Madama; Margaretha van Oostenrijk;Hertogin van Parma en Piacenza.

Dr.Jane de Jongh : De Koningin; Maria van Hongarije, landvoogdes der Nederlanden.

Dr.Jane de Jongh : De Hertogin; Margaretha van Oostenrijk, Hertogin van Savooie.

Jonathan I.Israel: De republiek : 1477-1806.Deel 1 : tot 1647.

Jonathan I.Israel: De republiek : 1477-1806.Deel 2 vanaf 1647.

J.C.Kempees : De tocht van Overste Daalen door de Gajo- Alas- en Bataklanden .

Jaarverslag van den topographischen dienst in Nederlansch Indie over 1919.Deel 1 en II , vijftiende jaargang

Jaarverslag van den topographischen dienst in Nederlansch Indie over 1919.Deel 1 en II , vijftiende jaargang

G.L.Wieberdink : Historische atlas Zuid-Holland.

Jaap ter Haar; geschiedenis van de lage landen; 4 delen

Gerard P. Adolfs : Soerabaia

R.P.G.A.Voskuil : Bandoeng, beeld van een stad.

Max Nord : Amsterdam tijdens de hongerwinter

Simon Schama ; Burgers; een kroniek van de Franse revolutie.

Hr.Ms. Onderzee-dienst : Onderzee Dienst 1906-1946.

Ernst Mentze ; Occupation of Denmark in pictures.

Generaal Wupperman : Nederland onder de Fransche Heerschappij 1795-1813

J.ter Gouw : Amstelodamiana ( 2 delen )

Ernst Friedrich : Oorlog aan den Oorlog !

Dr.H.Brugmans/Dr G.W.Kernkamp ; Algemeene geschiedenis van Nederland ; 4 delen

J.A.F Kronenburg : Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen/ Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen.

W.Andringa Gz : Neerlands Glorie; De geschiedenis van ons Vorstenhuis aan het Volk verhaald.deel I en II.

Prof.Dr.Ir. C.Koeman; De geschiedenis van de Kartografie van Nederland.

W.J.Hofdijk : Ons Voorgeslacht.6- delig

G.S.P.Freeman-Grenville : Historical Atlas of the Middle-East .

Standaard Geillustreerde Wereldatlas.

A.E. d' Ailly : zeven eeuwen Amsterdam, 6 delen

Mr.J.van Lennep : Beroemde Nederlanders uit het tijdvak van Frederik Hendrik..

Joan Blaeu ;Atlas Maior of 1665; Belgica regia& Belgica Foederata ( De lage landen )

Geschiedkundige Atlas van Nederland in zestien kaarten.

Prof.Dr.H.Brugmans ;Het huiselijke en maatschappelijk leven van onze voorouders ( 2 delen )

Jaap ter Haar : Geschiedenis van de Lage Landen ( 4 delen )

Roger Schonaerts : De landt-meeters,( Belgie ) .

Peter van Dam : Cacao- en chocoladefabriek C.J. van Houten & Zn 1815-1971.

Koen Wessing : Chili 1973; een fotodocument

Dietrich Muhlberg : Proletariat : Kultur und Lebensweise im 19. Jahrhundert

Gemeente Arnhem : Arnhem, september 1944- april 1945

Michael Mok : Biafra Journal. A personal report on a people in agony.

Aukje Zondergeld-Hamer : En kwestie van goed bestuur; twee eeuwen armenzorg in Weesp ( 1590-1822)

Henk Hovinga : Met de dood voor ogen; overleven in de strijd om Indie

Jos Fontaine : Suriname en zijn historie ; Zeelandia, De geschiedenis van een fort.

R. van der Meulen : De courant ; Deel 1 : geschiedkundig en vergelijkend overzicht der Nieuwsbladen van alle landen.

J.P.Sigmond : Nederlandse zeehavens tussen 1500-1800.

bb 00842 C.Gerretson en P.Geyl ; Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon; 3-delig

Piet Dekker : Godert van Bocholt , enige heer , grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe.

Joost Jonker en Keetie Sluyterman : Thuis op de wereldmarkt; Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen.

Walter Prevenier/Wim Bockmans: De Bourgondische Nederlanden.

Dr.J.H.Sebus : De Erfgooiers en hun gemeenschappelijke bezit ( tot 1568 )

J.C.Mollema : Geschiedenis van Nederland ter Zee in vier delen.

Martin Monestier : Bankbiljetten van de wereld.

Album van van Houten's eeuwfeest 1828-1928 ; map met 10 afbeeldingen op oud Hollands papier

Els de Palmenaer : Aethiopia - Geschiedenis-Bevolking-Geloof-Kunst en Ambacht-.

Gisli Sigurosson and Vesteinn Olason: The manuscripts of Iceland.

PH.H.Breuker en A.Janse : Negen eeuwen Friesland Holland ;geschiedenis van een haat liefde verhouding.

H.L.Kok : Funerair Lexicon - Encyclopedisch woordenboek over de dood -

Leendert van Natrus-Jacob Polly en Cornelis van Vuuren : Groot volkomen Moolenboek ; fascimile uitgave van 1734.

Fons van de Linden : In Linnen gebonden - Uitgeversbanden van 1880 tot 1940 -

De stelling van Amsterdam- Vestingwerken rond de hoofdstad - 1880-1920.

Dr.D.van delden : De Japanse burgerkanpen.

Mr.J.L.Janssen van Raay; Buku Cucu 1 juni 1932-1 Juni 1999.Herinneringen uit Ned. Indie.

W.H.M.Schadee ; geschiedenis van Sumatra' s oostkust ;deel I en II.

Esther Captain : Achter het Kawat was Nederland.

W.R.Burger e.a ; het Christelijk:Lyceum Bandoeng.

J.Craandijk -P.A.Schippers : Wandelingen door Nederland ( Gelderland,Brabant en Zeeuwsch Vlaanderen )

Dr.G.Asaert-Drs.M.Bosscher-Dr.J.R.de Bruijn-Dr.W.J.van Hoboken : Maritieme geschiedenis der Nederlanden; 4 delen; van de prehistorie tot en met 1970.

Mr. J.van Lennep,Prof W.Moll, J.ter Gouw; Nederlandse Geschiedenis en Volksleven in schetsen, met staalgravures.

Joan Blaeu : Atlas Maior of 1665 : De Lage Landen. - Les Pays Bas et Belgique - The Netherlands and Belgium - Belgia Regia et Belgica Foedereta-

In's "Sowjet Paradies"; Mars Duitsel leger van Krakau tot Gorlowka 1941.

Dick van Zomeren : Weesp in oorlogstijd.

R.E.V.Stuip&C.Vellekoop; Emoties in de Middeleeuwen.

Jan A.C.de Klerk/ : Palmam qui merat ferat - Ere wien ere toekomt -

F.C.Backer Dirks : DeGouvernements Marine in het voormalig Nederlands-Indie 1861-1949 in haar verschillende tijdsperioden geschetst.( 3 delen )

F.C.Backer Dirks : DeGouvernements Marine in het voormalig Nederlands-Indie 1861-1949 in haar verschillende tijdsperioden geschetst.( 3 delen )

H.J.Legemaate-Mulder -M.G.J. van Zeeland e.a. : Hr Ms Kruiser 'De Ruyter "1933-1942."

J.van Dulm-W.J.Krijsveld-H.J.Legemaate-H.A.M. Liesker-G.Weijers : Geillustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-Indie 1942-1945.

Drs.J.R. van Diessen : Soerabaja 1900-1950 : Havens-Marine-Stadsbeeld

Mans Spoor-Dijkema : Achteraf kakelen de kippen - Herinneringen aan Generaal KNIL S.H.Spoor.

George Samson : A history of Japan, deel I,II en III

Jolanda Withuis : Uiterst manlijk,zijt sterk - Pim Boelaard ( 1903-2001 ) Het leven van een verzetsheld -

Bas van Gelder : nachtboek van een uil -Brieven van Klaas Erik Fokma uit Lytsewier -

Rosanne Baars : het Journaal van Joannes Veltkamp ( 17959-1764 )

Jan Peet & Willibrord Rutten: Oranje-Nassau Mijnen - 1893-1947

J.E.A.Boomgaard : Holland in Kaart en prent.

Thierry van den Berg-Cynrik de Decker-Eric Graver : De bezettting in Vogelvlucht

R.Posthumus Meyjes : De reis van Joris van Spilbergen door de straat van Magelhaes en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617.

Joep Wijnberg-Stroz en Marianka van Lunteren-Spanjaard: Blijvers en voorbijgangers -Joden in Delft 1850-1960-

Marius van Nieuwkerk : Hollands Gouden Glorie

Drs. Wiebe Blauw; Friese Schaatsenmakers - Van Ambacht tot Industrie -

Anton Kos en Karin Abrahamse : ten eeuwigen dage; Erfgooiers.

Jaap Evert Abrahamse-Menne Kosian-Erik Schmitz ; Atlas of Amstelland; -The biography of a landscape -

Marsch und Kampf des deutschen Afrikakorps,Band I,1941.

Peter Fitzsimons : Batavia - het waargebeurde,avontuurlijke verhaal van de ondergang van het VOC-schip Batavia in 1929 -

Aukje en Gjalt Zondergeld-Hamer: De geschiedenis van Weesp, deel I en II.

Theo van der Wesselingh : Genealogie familie Wesselingh; van 1632-1997.

Dr.Ernst Kremling; JRO Strassen-Atlas Deutsche Reich 1942-1943.

J.Nijsse : De protocollen van de wijzen van Sion .

Ludo Vaneck : De getekenden .

Ferdinand H.M.Grapperhaus : Alva en de tiende penning.

Herodotos historieen ; vertaling Onno Damste

Gitta Sereny : De duisternis tegemoet;bekentenissen van Frans Stangl.

Art Spiegelman ; Maus -Vertelling van een overlevende -

J.A.van Wiechen : Dienst Munitievoorziening door de eeuwen heen

Martin Elands,Richard van Gils ,Ben Schoenmaker : De geschiedenis van 1 Divisie " 7 December " 1946-1996.

Nico Habermehl;Joan Cornelis van der Hoop ( 1742-1825 )

Bjorn Landstrom : Columbus-Admiraal van de Oceaan -

R.Proby Johansen : Kleding en het AaBe ervan -150 jaar textielbedrijf van den Bergh uit Tilburg -

Dr.J.Presser : Ondergang - De vervolging en verdelging van het nederlands Jodendom 1940-1945 -

Dr P.H.Ritter jr.; De donkere poort, Nederland in de jaren 1914-1918, 2-delig.

Terug naar boven

Nederlandse en algemene geschiedenis

Onder de verzamelnaam geschiedenis vind u zowel onze vaderlandse geschiedenis als boeken over het verleden van de landen buiten onze grenzen . Ook de literatuur over de eerste en de tweede wereldoorlog is hierin opgenomen. Alle aangegeven prijzen zijn inclusief verzendkosten.